Główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Ksiądz Marek Marczak biskupem pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej

opublikowane: 31 mar 2015, 10:27 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 31 mar 2015, 10:42 ]

        Ksiądz doktor Marek Marczak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej.


        Ksiądz Biskup Nominat urodził się w 1969 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Jako absolwent I Liceum Ogólnokształcące w tym mieście, wstąpił bezpośrednio po maturze w 1987 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1994 r. w archikatedrze łódzkiej z rąk arcybiskupa Władysława Ziółka. Po ich przyjęciu, przez dwa lata był wikariuszem w parafii św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie Poduchownym.

         W 1996 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 r. uzyskując tytuł doktora teologii. Od 2004 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Łodzi. W 2005 r. został skierowany, jako pomoc duszpasterska do parafii św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi-Mileszkach. Uczestniczy w spotkaniach kręgów Kościoła Domowego.
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki, 22 listopada 2012 r. mianował go archidiecezjalnych duszpasterzem pracowników nauki, zaś 15 sierpnia 2013 r. – Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Jako członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej pełni funkcję jej wice sekretarza.

Ks. prałat dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
28 lutego 2015 roku

Archidiecezja Łódzka

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o mianowaniu Księdza Marka Marczaka biskupem pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej

            Pragnę podać do wiadomości, że Ksiądz Biskup Nominat otrzyma sakrę biskupią w sobotę 11 kwietnia br. o godzinie 11.00 w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej.

        Z ogromną radością podaję do wiadomości wszystkich Umiłowanych w Chrystusie Panu Wiernych Archidiecezji Łódzkiej, że w dniu 28 lutego 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował księdza doktora Marka Marczaka, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, biskupem pomocniczym naszej Archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini.
       Wyrażając dziękczynienie Bogu Wszechmogącemu za dar nowego Biskupa, polecamy Go modlitwie wszystkich Archidiecezjan.

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki

Archidiecezja Łódzka
Comments