Główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI SPOŁECZNOŚCI SZKÓŁ KATOLICKICH I PROJEKT EDUKACYJNY - 27 MAJA 2014 R.

opublikowane: 27 sie 2014, 05:17 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 24 lis 2014, 11:15 ]

W dniu 27 maja 2014 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio, wzięli udział we mszy św., która została odprawiona w ich intencji w Kościele Św. Jadwigi Królowej. Mszę świętą odprawił ksiądz prałat Henryk Kowaliński Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego Archidiecezji Łódzkiej.

Po zakończeniu mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym modlili się wszyscy obecni na Eucharystii.

Następnie, po modlitwie, wszyscy udali się do siedziby szkoły. Tutaj, uczniowie klasy II Katolickiego Gimnazjum zaprezentowali przygotowany przez nich, projekt edukacyjny.

Temat projektu to: ,,Rola i znaczenie Matki Bożej Jasnogórskiej w dziejach narodu polskiego”. Trzy grupy uczniów, które pod kierunkiem Pani Moniki Piwowarskiej przygotowały ten projekt, każda w innym zakresie - zostały ocenione pozytywnie.

Kwestie związane z realizacją projektu edukacyjnego reguluje 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046).

§ 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Dlaczego projekt ?

• pozwala poznać i zrozumieć zjawiska oraz procesy spotykane

  w otaczającym szkołę świecie;

• uczy samodzielności w poszukiwaniu informacji i wykorzystywaniu

  ich do wykonywania zadań i rozwiązywania rozpoznanych przez

  siebie ( oraz innych) problemów;

• uczy, skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi i wspólnego

  działania;

• przygotowuje też młodych ludzi do wykonywania – teraz

 i w przyszłości – zadań związanych z aktywnością obywatelską, pracą

  zawodową i życiem osobistym. Praca zespołowa w szkole rozwija

  kapitał społeczny. Upowszechnienie projektów edukacyjnych

  w gimnazjach jest odpowiedzią edukacji na pilną potrzebę rozwoju

  kapitału społecznego w Polsce.

projekt


 

projekt film

Comments