Główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Szkoły katolickie w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2014

opublikowane: 5 lut 2014, 23:51 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 6 lut 2014, 00:12 ]

                                    RANKING OGÓLNOPOLSKI

     W rankingu analizowano wyniki 2291 liceów dla młodzieży (nie wliczając liceów uzupełniających i liceów dla dorosłych). W Polsce mamy 139 liceów katolickich, co stanowi 6,06% powyższej liczby.
     Wyniki rankingu przy uwzględnieniu łącznie trzech następujących kryteriów:
- sukcesy szkoły w olimpiadach ( 30% ),
- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych ( 25% ),
- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych ( 45% )
( w przeciwieństwie do lat poprzednich nie brano pod uwagę kryterium opinii o szkole wśród kadry akademickiej ).

                           Wśród 500 najlepszych liceów w Polsce

                                   jest 55 katolickich oraz 1 ewangelickie

czyli 40% wszystkich liceów katolickich znajduje się w grupie najlepszych:

 - w pierwszej setce znalazło się 8 szkół, które zajęły miejsca: 11, 13, 28, 47, 56 (ewangelickie), 69, 80, 92;
- w drugiej setce 17 miejsc: 103, 113, 115, 116, 119, 127, 152, 153, 162, 163, 165, 172, 174, 178, 182, 187, 195;
- w trzeciej setce 15 miejsc: 202, 212, 228, 244, 245, 246, 247, 249, 251, 258, 259, 272, 278, 281, 296;
- w czwartej setce 6 miejsc: 309, 330, 331, 332, 359, 397;
- w piątej setce 10 miejsc: 414, 417, 432, 433, 450, 454, 463, 472, 486, 492.
Licea te stanowią łącznie 11,2% najlepszych szkół tego typu w Polsce.

Wyniki rankingu przy uwzględnieniu tylko kryterium egzaminów maturalnych (uwzględniano wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym): na 200 liceów osiągających najwyższe wyniki – mamy 24 licea katolickie i 1 liceum ewangelickie ( 12,5 % ):

- w pierwszej setce zajmują pozycje: 20, 33, 42, 49 ( ewangelickie ), 52, 72, 75, 86, 100;
- w drugiej setce zajmują pozycje: 110, 115, 118, 119, 141, 144, 147, 158, 159,167, 172, 175, 179, 182, 195, 198.

Wyniki rankingu przy uwzględnieniu tylko kryterium wyniku olimpiad:
na 200 najlepszych liceów i techników w Polsce – mamy 13 szkół katolickich   ( 6,5% ):
- w pierwszej setce zajmują miejsca: 7, 8, 34, 36, 49, 61, 68, 79, 95;
- w drugiej setce zajmują miejsca: 106, 112, 161, 194.

Ranking najlepszych techników:
- pośród 300 szkół tego typu są trzy technika katolickie: poz. 78, 92 oraz 149  ( na 11 techników katolickich w Polsce ).


                            RANKING WOJEWÓDZKI

Na 750 najlepszych liceów w województwach - 69 to licea katolickie.

1.Dolnośląskie - na 50 dobrych liceów w rankingu wojewódzkim: poz. 24 i 33 zajmują katolickie;

2.Kujawsko–Pomorskie - na 50 dobrych liceów w województwie: poz. 6, 8, 10, 20 i 38 zajmują katolickie;

3.Lubelskie – na 50 dobrych liceów: poz. 5 i 8 zajmują katolickie;

4.Lubuskie – na 25 dobrych liceów: poz. 3 i 14 zajmują katolickie;

5.Łódzkie – na 50 dobrych liceów: poz. 12, 18, 19, 29, 49 zajmują katolickie;

6. Małopolskie – na 50 dobrych liceów: poz. 5, 12, 15, 21, 22, 24, 27 zajmują katolickie;

7. Mazowieckie – na 100 dobrych liceów: poz. 23, 29, 48, 50, 55, 56, 60, 71, 78, 80, 88, 95 zajmują katolickie;

8.    Opolskie – na 25 dobrych liceów katolickie zajmuje poz. 1;

9.   Podkarpackie – na 25 dobrych liceów katolickie zajmują poz. 1 oraz 7;

10.  Podlaskie - na 25 dobrych liceów katolickie zajmuje poz. 17;

11.  Pomorskie – na 50 dobrych liceów katolickie zajmują: poz. 6, 8, 12, 24, 32, 49;

12. Śląskie – na 100 dobrych liceów katolickie zajmują: poz. 2 (ewangelickie), 6, 17, 24, 47, 52, 68, 80, 92, i 97;

13. Świętokrzyskie – na 25 dobrych liceów katolickie zajmują poz. 1 oraz 17;

14.  Warmińsko–Mazurskie - na 25 dobrych liceów katolickie zajmują poz. 10 i 14;

15.  Wielkopolskie – na 50 dobrych liceów katolickie zajmują: poz. 8, 12, 14, 15, 17, 35, 39, 41;

16. Zachodniopomorskie – na 50 dobrych liceów katolickie zajmują: poz. 8 i 31.

Dziękujemy dyrektorom, nauczycielom oraz młodzieży za dobrą reprezentację szkolnictwa katolickiego na poziomie ponadgimnazjalnym w skali ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Osiągnięte sukcesy są wynikiem wielkiego zaangażowania w proces kształcenia, motywowania i wychowania.

Zarząd Rady Szkół Katolickich oraz pracownicy Biura
 

Opracowano na podstawie danych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. 


 

Comments