Główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Szkoły katolickie w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2016

opublikowane: 25 lut 2016, 10:12 przez moderator serwisu

Jak corocznie, "Perspektywy" opublikowały ranking szkół ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku analizowano wyniki 2167 liceów ogólnokształcących (bez szkół dla dorosłych), w tym również licea katolickie, których obecnie jest 135. W rankingu brano pod uwagę łącznie trzy kryteria:
– sukcesy szkoły w olimpiadach (30%),
– wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%),
– wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

W rankingu ogólnopolskim wśród 500 najlepszych liceów znalazło się 57 liceów katolickich oraz 1 ewangelickie:
– w pierwszej setce jest 13 LO katolickich i 1 ewangelickie – miejsca: 13, 17, 37, 61, 62, 64, 69, 72, 78, 87 (ewangelickie), 91, 92, 93, 94;
– w drugiej setce 14 LO katolickich – miejsca: 131, 137, 141, 143, 146, 160, 161,164,173,178,181,186,195,197;
– w trzeciej setce 8 LO katolickich – miejsca: 201,229, 232 (LO współpracujące z RSK),235,244,251,291,296;
– w czwartej – 17 miejsc: 304, 319, 327, 329, 330, 340, 348, 357, 362, 372, 379, 381,384,385,387,396,400;
– w piątej setce 5 miejsc: 411, 412, 459, 486, 497.

Licea te stanowią łącznie 11,4% najlepszych szkół tego typu w Polsce.

Ranking maturalny liceów (uwzględnia licea, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Brano pod uwagę wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym):
na 200 liceów, które osiągnęły najwyższe wyniki – mamy 27 liceów katolickich i 1 liceum ewangelickie (14 %): w zeszłym roku 22
– w pierwszej setce licea katolickie zajmują pozycje: 20, 28, 32, 56, 59, 64, 65, 68,80(ewangelickie),86,87,88,89,91;
– w drugiej setce zajmują pozycje: 127, 133, 142, 144, 152, 159, 160, 162, 169, 177, 178, 181, 188, 196.


Ranking szkół olimpijskich
uwzględnia tylko kryterium wyniku olimpiad:
na 200 najlepszych liceów i techników w Polsce – mamy 7 szkół katolickich (3,5%):
– w pierwszej setce zajmują miejsca: 8, 12, 42, 52, 61;
– w drugiej setce zajmują miejsca: 106 i 120.

Wśród najlepszych liceów w województwach (pierwsza dziesiątka w danym województwie) –20 katolickich i 1 ewangelickie zajmują pozycje:

 • podkarpackie – 1. miejsce
 • świętokrzyskie – 1. miejsce
 • lubuskie – 3. miejsce
 • opolskie – 3. miejsce
 • śląskie – 3. i 6. (ewangelickie) i 7. miejsce
 • kujawsko-pomorskie – 3. i 10.
 • lubelskie – 5. i 9.
 • pomorskie – 6. i 9. miejsce.
 • łódzkie – 6. i 7. i 9.
 • warmińsko-mazurskie – 6. i 9.
 • wielkopolskie – 7. i 9.
 • małopolskie – 10.

Również w rankingu techników, 5 techników katolickich znalazło się                w pierwszej setce na pozycjach: 39, 46, 60, 76, 83.(zatem 29% techników katolickich znajduje się w grupie 100 najlepszych).

Podsumowanie:

Licea katolickie w Polsce, których jest 135 stanowią 6,23% liczby wszystkich liceów dla młodzieży. Od kilku lat coraz więcej liceów katolickich znajduje się w grupie najlepszych. W bieżącym roku w tej grupie znalazło się 57 liceów katolickich (czyli 42,2% wszystkich katolickich liceów w Polsce); w roku 2015 tych szkół było wśród najlepszych 51.Również w rankingu maturalnym, w 2016 r. w najlepszej 200. jest o 5 liceów katolickich więcej niż w roku ubiegłym.
Wszystkim liceom, również tym, które w bieżącym roku nie znalazły się w gronie najlepszych, wyrażamy nasze uznanie za codzienną pracę wychowawczo-edukacyjną i życzymy Błogosławieństwa Bożego i wielu sił w działaniach na rzecz pełnego rozwoju młodzieży w oparciu o fundament wiary.

 

Comments