Główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMION SZKOŁOM KATOLICKIM - KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, KATOLICKIEMU GIMNAZJUM I KATOLICKIEMU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMUW TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ORAZ POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKÓŁ – 15 MAJ 2017 R.

opublikowane: 8 cze 2017, 05:59 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 8 cze 2017, 10:58 ]

W dniu 15 maja 2017 r. w kościele Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim miała miejsce wyjątkowa uroczystość w historii szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim. O godzinie 11:00 w obecności kilkuset osób została odprawiona pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego uroczysta, koncelebrowana msza święta w intencji całej społeczności szkół katolickich prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio. Podczas tej mszy świętej zostały przedstawione uchwały Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Świętego Ojca Pio o nadaniu szkołom katolickim – Katolickiej Szkole Podstawowej, Katolickiemu Gimnazjum  i Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu imion - Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Ojca Pio oraz o przekazaniu sztandaru przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Świętego Ojca Pio szkołom katolickim. 

Po zakończeniu mszy świętej, najpierw głos zabrali następujący goście: 

- Ojciec Albert Szustak (paulin) – Opiekun Bractwa Najświętszej  Maryi Panny Królowej Korony Polskiej;

- Mariusz Marasek – Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza, Dyrektor Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO;

 - Dariusz Misztal – Burmistrz Rawy Mazowieckiej;

- Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu

 Opoczyńskiego;

- Elżbieta Ratyńska – Łódzki Wicekurator Oświaty;

- Radosław Zatoń – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie.

Później, uczniowie wystawili program artystyczny odnoszący się do nowych patronów szkół katolickich.  

Następnie, wystąpił zespół Dobra Nowina, który dał przepiękny koncert muzyczny, który na długo pozostanie w pamięci słuchających. 

W ostatniej części uroczystości, zebrani goście oraz uczniowie  i nauczyciele szkół katolickich, a także członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio udali się na poczęstunek, który był przygotowany w auli kościoła i reflektarzu.

 Uroczystość, uświetnił wspaniały występ tomaszowskiej orkiestry.

Dziękujemy za obecność mediów na tej wspaniałej uroczystości – telewizji AMAZING i tomaszowskiego TIT.

Wszyscy obecni na tej wspaniałej uroczystości otrzymali okolicznościowe pamiątki – dziesiątkę różańca z podobizną Matki Bożej i Świętego Ojca Pio, Cudowny Medalik oraz obrazki z podobizną Matki Bożej Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio.

Lista zaproszonych gości obecnych na uroczystości nadania imion Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Ojca Pio - Katolickiej Szkole Podstawowej, Katolickiemu Gimnazjum i Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Tomaszowie Mazowieckim oraz poświęceniu sztandaru szkół.

 

1.     Jego Ekscelencja Ks. Bp. Ireneusz Pękalski;

2.     O. Albert Szustak (paulin) – Opiekun Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej – Jasna Góra;

3.     Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej – ks. dr Przemysław Góra;

4.     Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Archidiecezja Łódzka), Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – ks. kan. Zygmunt Nitecki;

5.     Wicedziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Archidiecezja Łódzka), Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Paweł Dziedziczak;

6.     Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Diecezja Radomska), Proboszcz Parafii Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – ks. kan. Stanisław Pałkiewicz;

7.     Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. prał. Henryk Kowaliński;

8.     Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie – Grocholicach – ks. Ireneusz Sikora;

9.     Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Krzepczowie – ks. Adam Stańdo;

10.                    Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrustach Nowych – ks. kan. Eugeniusz Kacperski;

11.                    Proboszcz Parafii Matki Bożej  Częstochowskiej w Brzustowie – ks. Marek Polewczyk;

12.                    Parafia Św. Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Grzegorz Chirk;

13.                    Parafia Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Jacek Wojciechowski;

14.                    Parafia Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Albin Żaba;

15.                    Główny Koordynator Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej – Pani Maria Emanuel Dziemian;

16.     Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej RP Pana Antoniego Macierewicza, Dyrektor Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO – Pan Mariusz Marasek;

17.     Łódzki Wicekurator Oświaty - Pani Elżbieta Ratyńska;

18.     Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim – Pan Tomasz Trzaskacz;

19.     Starszy  Wizytator Delegatury Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim  – Pani Grażyna Haraśna;

20.     Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Beata Stańczyk;

21.     Dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Halina Szczucińska;

22.     Zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim – płk Adama Grela;

23.      Dowódca  7 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim -  ppłk Piotr Wrona;

24.     Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi    St. Bryg.  Jarosław Wlazłowski;

25.  Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – St. Bryg. Krzysztof Iskierka;

26. Komendant Powiatowej Policji w Tomaszowie  Mazowieckim – Insp. Szymon Herman;

27.    Burmistrz Rawy Mazowieckiej – Pana Dariusz Misztal;

28. Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego – Pani Maria Chomicz;

29.  Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego – Pan Marcin Baranowski;

30. Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Bratoszewicach – Pan Marek Sarwa;

31.  Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego – Pani Barbara Robak;

32. Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – Pan Jerzy Kowalczyk;

33. Prof. Mariusz Pierzchała z Instytutu Polskiej Akademii Nauk;

34. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – Pan Dariusz Rogut;

35. Dyrektor Departamentu Komunikacji w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie – Pani Agnieszka Wysocka;

36. Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie – Pan Radosław Zatoń;

37.Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” – Pan Zbigniew Bogusławski;

38. Dyrektor Powiatowo-Epidemiologicznej Stacji Sanitarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Iwona Sarwa;

39. Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej – Pani Elżbieta Łojszczyk

40. Zastępca Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Zbigniew Kowalczyk;

41.  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Piotr Żółtek;

42. Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Szczepan Goska;

43. Kierownik Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Kazimierz Maliński;

44. Wójt Gminy Czerniewice – Pan Andrzej Bednarek;

45. Wójt Gminy Rokiciny – Pan Jerzy Rebzda;

46. Sekretarz Gminy Inowłódz – Pan Jan Żerek;

47. Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani Anna Grabek;

48. Radni Rady Powiatu Tomaszowskiego – Pardej Krzysztof, Misztal Dariusz, Banasiak Mirosław;

49.Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Krzysztof Kuchta;

50.   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Krzysztof Pierściński, Kazimierz Pietrzyk;

51.Radni Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Bobińska Krystyna, Ewa Kaczmarek, Urszula Seredyn, Jarosław Feliński, Marek Skrzypczyk, Radosław Szmidt, Marcin Rybak, Krzysztof Misiak, Adam Iwanicki, Radny Rady Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki - Czesław Milczarek;

52.  Dyrektorzy szkół

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – Pan Dariusz Kwiatkowski;

- Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 –Pani Jolanta Nikodemska;

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 – Pani Magdalena Fałek;

- Dyrektor Gimnazjum nr 3 – Pani Mirosława Tomczyk;

- Dyrektor Gimnazjum nr 6 – Pani Jolanta Jabłońska;

- Zastępca Dyrektora Gimnazjum nr 6 – Pani Elżbieta Olszak;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 – Pani Ligia Twardowska;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 – Pani Iwona Sudak;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 – Pani Kamila Madzio;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 – Pan Sławomir Żegota;

- Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 – Pani Wacława Bąk

 

15.05.17

 


Comments