Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Tomaszowie Mazowieckim
ogłasza nabór do klas pierwszych
na rok szkolny 2018/2019
o następujących profilach:

         mundurowym z przysposobieniem pożarniczym:

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i język angielski, rozszerzenie programu nauczania o podstawy wiedzy o służbach mundurowych.

To klasa dla uczniów energicznych, pełnych zapału i pasji. Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze służbami mundurowymi. W dni zajęć specjalizacyjnych strojem szkolnym jest mundur.

Atuty klasy mundurowej:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych;

 • poznanie specyfiki pracy takich służb mundurowych jak: wojsko, policja, straż pożarna;

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności;

 • zdobywanie wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego i procesowego, daktyloskopii, zapobiegania przestępczości;

 • nauka eksploatacji sprzętu gaśniczego oraz o psychologicznych aspektach działań ratowniczych;

 • zajęcia specjalizacyjne rozwijające sprawność fizyczną: musztra, elementy sztuki walki i samoobrony, pływanie i ratownictwo wodne, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;

 • ćwiczenia praktyczne na strzelnicy, obóz szkoleniowy;

 • wyjazdy do jednostek wojskowych, komisariatów policji, jednostek straży pożarnej;

 • wyjazdy do prokuratury rejonowej i sądu rejonowego, laboratorium kryminalistyki;

 • zajęcia prowadzone przez pracowników wojska, policji, straży pożarnej;

 • przygotowanie do egzaminów wstępnych do formacji mundurowych.

 

         humanistyczno-językowym: przedmioty z nauczaniem                           rozszerzonym: język polski, historia, języki obce. 

Program nauczania klasy zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych, w sposób szczególny takich jak: historia, archiwistyka, filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, itp.

Program klasy humanistycznej pozwala na rozwój umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej oraz autoprezentacji. Uczniowie rozwijają również swoje zainteresowanie związane z literaturą piękną, sztuką oraz historią.

W trakcie kształcenia przewidywane są dodatkowe zajęcia z historii teatru, wyjazdy do: teatrów, opery, filharmonii, muzeów, itp.

         informatyczno - językowym: przedmioty z nauczaniem                               rozszerzonym: informatyka, matematyka, język obcy.  

                
Wszelkie informacje można pod numerem telefonu 785 296 637

Podanie o przyjęcie można wyświetlić lub pobrać na dysk, klikając wybraną opcję na liście poniżej


Wszystkie dokumenty są udostępnione w formacie PDF
Można je otwierać za pomocą darmowego programu Adobe Reader
Pobierz Adobe Reader ze strony producenta
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
  145 KB wersja 1 15 maj 2018, 04:44 moderator serwisu
Ċ
Wyświetl Pobierz
  145 KB wersja 1 15 maj 2018, 04:44 moderator serwisu
Ċ
Wyświetl Pobierz
  145 KB wersja 1 15 maj 2018, 04:44 moderator serwisu
Ċ
Wyświetl Pobierz
  145 KB wersja 2 17 kwi 2018, 00:34 moderator serwisu
Ċ
Wyświetl Pobierz
  196 KB wersja 1 17 lut 2016, 10:36 moderator serwisu