Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Tomaszowie Mazowieckim
ogłasza nabór do klas pierwszych
na rok szkolny 2022/2023
o następujących profilach:

1. klasa humanistyczno – językowa
rozszerzenia:
język polski – historia – język angielski

2. klasa humanistyczno – prawnicza
rozszerzenia:
język polski – historia – wiedza o społeczeństwie

3. klasa menedżerska
rozszerzenia:
matematyka – geografia – język angielski

4. klasa pożarnicza
rozszerzenia:
edukacja dla bezpieczeństwa – wiedza o społeczeństwie – 
język angielski – służba straży pożarniczej

5. klasa pielęgniarska
rozszerzenia:
biologia – chemia – edukacja medyczna

6. klasa wojskowa
rozszerzenia:
język angielski – informatyka – geografia – edukacja dla bezpieczeństwa


Ad. 1. Profil humanistyczno-językowyprzedmioty z nauczaniem        rozszerzonym: język polski, historia, języki obce. 

Program nauczania klasy zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych, w sposób szczególny takich jak: historia, archiwistyka, filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, socjologia, filozofia, itp.

Program klasy humanistycznej pozwala na rozwój umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej oraz autoprezentacji. Uczniowie rozwijają również swoje zainteresowanie związane z literaturą piękną, sztuką oraz historią.

W trakcie kształcenia przewidywane są dodatkowe zajęcia z historii teatru, wyjazdy do: teatrów, opery, filharmonii, muzeów, itp. 


Ad. 4. Profil mundurowy z przysposobieniem pożarniczym:

Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i język angielski, rozszerzenie programu nauczania o podstawy wiedzy o służbach mundurowych.

To klasa dla uczniów energicznych, pełnych zapału i pasji. Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze służbami mundurowymi. W dni zajęć specjalizacyjnych strojem szkolnym jest mundur.

Atuty klasy mundurowej:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych;

 • poznanie specyfiki pracy takich służb mundurowych jak: wojsko, policja, straż pożarna;

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności;

 • zdobywanie wiedzy z zakresu podstaw prawa karnego i procesowego, daktyloskopii, zapobiegania przestępczości;

 • nauka eksploatacji sprzętu gaśniczego oraz o psychologicznych aspektach działań ratowniczych;

 • zajęcia specjalizacyjne rozwijające sprawność fizyczną: musztra, elementy sztuki walki i samoobrony, pływanie i ratownictwo wodne, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;

 • ćwiczenia praktyczne na strzelnicy, obóz szkoleniowy;

 • wyjazdy do jednostek wojskowych, komisariatów policji, jednostek straży pożarnej;

 • wyjazdy do prokuratury rejonowej i sądu rejonowego, laboratorium kryminalistyki;

 • zajęcia prowadzone przez pracowników wojska, policji, straży pożarnej;

 • przygotowanie do egzaminów wstępnych do formacji mundurowych.

                
Wszelkie informacje można pod numerem telefonu 510 957 555

Podanie o przyjęcie można wyświetlić lub pobrać na dysk, klikając wybraną opcję na liście poniżej


Wszystkie dokumenty są udostępnione w formacie PDF
Można je otwierać za pomocą darmowego programu Adobe Reader
Pobierz Adobe Reader ze strony producenta
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
  202 KB wersja 1 3 kwi 2021, 11:24 Administrator katolickie.info
Ċ
Wyświetl Pobierz
  202 KB wersja 1 1 sie 2021, 00:13 Administrator katolickie.info
Ċ
Wyświetl Pobierz
  202 KB wersja 1 3 kwi 2021, 11:24 Administrator katolickie.info
Ċ
Wyświetl Pobierz
  202 KB wersja 1 3 kwi 2021, 11:24 Administrator katolickie.info
Ċ
Wyświetl Pobierz
  202 KB wersja 1 3 kwi 2021, 11:24 Administrator katolickie.info
Ċ
Wyświetl Pobierz
  202 KB wersja 1 3 kwi 2021, 11:24 Administrator katolickie.info