Dyrektor Szkoły
mgr Mariusz Węgrzynowski

Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr inż. Justyna Jura -
matematyka, wychowawca klasy III

Pedagog Szkolny 
mgr Agnieszka Krotosz
                                                     
  • mgr Maria Celoch - wiedza o społeczeństwie
  • mgr Elżbieta Galińska –  geografia
  • mgr Anna Rożej - język polski
  • mgr Ewelina Owsianka - język angielski
  • mgr Agnieszka Bożyk - język niemiecki
  • mgr Sylwia Okólska – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy II
  • mgr Hanna Szczepańska - język rosyjski
  • mgr Adam Tataradziński – religia, historia
  • mgr Marta Zieja - język angielski
  • Justyna Kostrzewa- pracownik sekretariatu