Goska Szczepan - dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
Leszczuk Sylwia - zastępca dyrektora , nauczycielka wychowania fizycznego, wychowawca klasy
Brzezińska Magdalena - sekretariat szkoły
Rurarz Krystyna - nauczycielka religii, wychowawca klasy
Dębiec Kamila - nauczycielka języka polskiego, wychowawca klasy
Ożarska Aneta - nauczycielka języka angielskiego, wychowawca klasy
Koch - Lubicka Beata - nauczycielka języka  niemieckiego
Serafin Elżbieta - nauczycielka języka rosyjskiego
Olas Aneta - nauczycielka matematyki
Popłoński Andrzej - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, służby straży  pożarniczej
Andrychowicz Lidia - nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie
Kielan Beata - nauczycielka chemii, 
Kołodziejczyk Magdalena - nauczycielka biologii
Węgrzynowska Agnieszka - nauczycielka fizyki
Szymański Sławomir - nauczyciel geografii, podstaw przedsiębiorczości
Rurarz Waldemar - nauczyciel informatyki
Pietrzyk Maria - nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, 
Matuszczak - Deka Ludwika - nauczycielka plastyki
Bykowska Ewa - sprzątaczka