mgr Magdalena Kołodziejczyk – wychowawca klasy I, nauczyciel biologii;
mgr Anna Rożej – wychowawca klasy II, nauczyciel języka polskiego;
mgr Krystyna Rurarz – nauczyciel religii;
mgr Beata Kubacka-Mizerska – nauczyciel języka polskiego;
dr Marzena Baran-Radwańska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości;
mgr Aneta Ożarska – nauczyciel języka angielskiego;
mgr Beata Koch-Lubicka – nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Elżbieta Serafin – nauczyciel języka rosyjskiego;
mgr Adam Tataradziński – nauczyciel historii;
mgr Szczepan Gosk – nauczyciel matematyki;
mgr Maria Celoch – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie;
mgr Agnieszka Krotosz – nauczyciel geografii;
mgr Karina Olszańska – nauczyciel chemii;
mgr Agnieszka Węgrzynowska – nauczyciel fizyki;
mgr Waldemar Rurarz – nauczyciel informatyki;
mgr Sylwia Okólska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego.