Ratyńska Elżbieta - dyrektor szkoły
Rurarz Krystyna - religia
Matuszczak Deka Ludwika - plastyka; technika
Leszczuk Sylwia - wychowanie fizyczne, przyroda, godzina wychowawcza
Popłoński Andrzej - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, służba straży  pożarniczej
Koch Lubicka Beata - język  niemiecki
Rurarz Waldemar - informatyka
Ożarska Aneta - język angielski
Dębiec Kamila - język polski
Kaźmierczak Aneta - matematyka
Kubacka Beata - język polski, godzina wychowawcza
Drzewiecka Małgorzata - chemia
Barnowska Świątek Aldona - historia, wiedza o społeczeństwie
Banaszczak Mariusz - historia, wiedza o społeczeństwie
Buczyński Bogdan - matematyka
Kołodziejczyk Magdalena - biologia
Serafin Elżbieta - język rosyjski
Węgrzynowska Agnieszka - fizyka
Szmid Bogumiła - Informatyka
Wojciechowska Bibianna - wychowanie do życia w rodzinie
Antosik Halina - matematyka
Rejbicz Jakub - Pracownik gospodarczy
Rejbicz Małgorzata - Sprzątaczka
Biniek Ewelina - geografia