Ranking liceów ogólnokształcących 2013

SZKOŁY KATOLICKIE DOBRZE KSZTAŁCĄ

- na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu „Perspektyw” - licea ogólnokształcące, 2013

I. LICEA KATOLICKIE WŚRÓD LICEÓW CAŁEGO KRAJU
Ranking „Perspektyw” uwzględnia:

wyniki w olimpiadach (30%)
matury z przedmiotów obowiązkowych (25%)
matury z przedmiotów dodatkowych (40%)
opinię akademicką (5%)
W Polsce mamy 2.348 liceów ogólnokształcących dla młodzieży (nie wliczając liceów uzupełniających i liceów dla dorosłych). W tej liczbie jest 137 katolickich liceów ogólnokształcących; stanowi to 5,8% wszystkich liceów dla młodzieży.

Wśród 500 najlepszych liceów są 52 katolickie oraz 1 ewangelickie.
Licea te stanowią 10,6% najlepszych szkół tego typu w Polsce.

Zajmują w kolejności najlepszych:

w pierwszej setce 10 miejsc: 10, 25, 29, 43, 49, 52, 80, 83, 90 i 96;
w drugiej setce 12 miejsc: 103, 118, 119, 123, 134, 138, 139, 160, 163, 178, 192, 200;
w trzeciej setce 14 miejsc: 211, 213, 214, 219, 243, 244, 245, 249, 258, 262, 270, 275, 290, 292;
w czwartej setce 8 miejsc: 303, 308, 317, 319, 363, 377, 391, 394;
w piątej setce 9 miejsc: 410, 412, 436, 444, 446, 447, 452, 462, 495.
Ze względu na wyniki egzaminów maturalnych –
      na 200 liceów osiągających najwyższe wyniki – mamy 21 liceów katolickich i 1 liceum   ewangelickie (11%):

w pierwszej setce zajmują pozycje: 10, 28, 30 (ewangelickie), 36, 49, 53, 61, 72, 87, 93, 98;
 w drugiej setce zajmują pozycje: 105, 110, 131, 135, 142, 144, 158, 161, 178, 194, 196.
      2.  Ze względu na wyniki olimpiad (praca z uczniem zdolnym) –
      na 200 najlepszych liceów i techników w Polsce – mamy 12 szkół katolickich (6%):

w pierwszej setce zajmują miejsca: 7, 17, 26, 27, 44, 56, 67, 99;
w drugiej setce zajmują miejsca: 146, 162, 165, 168.
      3.   Ranking najlepszych techników –
      na 250 szkół tego typu - trzy technika katolickie: poz. 38, 57 oraz 162.

         II.   65 KATOLICKICH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
               WŚRÓD 874 NAJLEPSZYCH LICEÓW W WOJEWÓDZTWACH
Dolnośląskie - na 50 dobrych liceów w rankingu wojewódzkim: poz. 16, 20 i 31 zajmują katolickie;
Kujawsko – Pomorskie - na 50 dobrych liceów w województwie: poz. 8, 17, 26 i 29 zajmują katolickie;
Lubelskie – na 50 dobrych liceów: poz. 4, 6 i 7 zajmują katolickie;
Lubuskie – na 25 dobrych liceów: poz. 3 i 18  zajmują katolickie;
Łódzkie – na 25 dobrych liceów: poz. 12, 18 i 22 zajmują katolickie;
Małopolskie – na 100 dobrych liceów: poz. 9, 13, 15, 17 i 18 zajmują katolickie;
Mazowieckie – na 150 dobrych liceów: poz. 27, 32, 33, 50, 55, 57, 74, 80, 91, 95, 111, 115, 122 i 146 zajmują katolickie;
Opolskie – na 25 dobrych liceów katolickie zajmuje poz. 2;
Podkarpackie – na 25 dobrych liceów 2 katolickie zajmują poz. 1 oraz 6;
Pomorskie – na 50 dobrych liceów katolickie zajmują: poz. 9, 14, 19, 23 i 31;
Śląskie – na 100 dobrych liceów katolickie zajmują: poz. 2, 9, 19, 22, 27, 32, 55, 64, 65, 83 i 91;
Świętokrzyskie – na 25 dobrych liceów katolickie zajmują poz. 1 oraz 24;
Warmińsko – Mazurskie - na 25 dobrych liceów katolickie zajmuje poz. 22;
Wielkopolskie – na 100 dobrych liceów katolickie zajmują: poz. 20, 23, 25, 34 oraz 47;
Zachodniopomorskie – na 50 dobrych liceów katolickie zajmują: poz. 15, 37 i 48.
Comments